מדיניות פרטיות - מכללת יהב

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר המנוהל ומופעל על ידינו; תנאים אלו ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות בה אנו נוהגים ויסבירו לך את האופן בו אנו משתמשים במידע שנמסר ו/או נאסף על ידינו בעת השימוש באתר.

חלק מהשירותים אצלנו טעונים הרשמה במסגרתה תידרש למסור מידע אישי ו/או פרטי כרטיס האשראי אשר ברשותך; הנתונים אשר תמסור ישמרו במאגר המידע שלנו; על פי חוק,אין אתה חייב למסור פרטים אלו אך בלא למסרם לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים דרכנו.

השימוש במידע

השימוש בנתונים אשר תמסור יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראת כל דין- וזאת למטרות הבאות:

 • כדי לאפשר שימוש בשירותים המוצעים באתרנו
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים המוצעים באתר
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר
 • ליצירת קשר
 • לשם תפעול ופיתוח האתר

מסירת מידע לצד שלישי

אנו מתחייבים שלא להעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך אלא במקרים הבאים:

 • בעת רכישת מוצרים ושירותים על מנת להשלים את תהליך הרכישה
 • בעת שתפר את תנאי השימוש ו/או תעשה פעולה המנוגדת לדין
 • על פי צו שיפוטי
 • במקרה של תביעה/דרישה/מחלוקת והליך משפטי כנגדך
 • מקום בו מסירת המידע תמנע נזק חמור לגוף או רכוש שלך ושל כל אדם אחר
 • במקרה של רכישה/התמזגות עם חברה אחרת

אבטחת מידע– אין אנו מתחייבים כי השירותים הניתנים על ידינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע– על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א 1981 הינך זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגרי המידע.

שינויים במדיניות– אנו שומרים לעצמנו הזכות לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות מעת לעת; כמו כן, למסור הודעה בדבר שינויים מהותיים שבוצעו על ידינו במדיניות המפורסמת.